Λιθογραφείο - Τυπογραφείο


Η εκτύπωση γίνεται σε μηχανή KOMORI GS με κονσόλα ελέγχου ζωνών μελανίου &
ποιοτικού ελέγχου χρωμάτων με DENSITOMETER για την τέλεια χρωματική απόδοση.
Εξειδικευμένη υπηρεσία για κοπτικά, Γκοφρέ.