Δημιουργικό τμήμα

 

 

Διαθέτουμε δημιουργικό τμήμα κατασκευής μακέτας σε γρήγορο χρόνο παράδοσης. Scanner, Επεξεργασία Εικόνας, Ηλεκτρονικό Μοντάζ, CTP, Ψηφιακά Δοκίμια.