|Είναι χαρακτηριστικό ότι σ' οποιοδήποτε Ελληνικό λεξικό κι αν ανατρέξετε δε θα βρείτε πουθενά το λήμμα "Γραφικές Τέχνες".

|Ο όρος "Γραφικές Τέχνες" περιέχει τις τέχνες του σχεδίου, της ζωγραφικής, της χαρακτικής, αλλά και την τεχνική, τις μεθόδους και τις εργασίες με τις οποίες τυπώνουμε όμοια έντυπα.

|Οι γραφικές τέχνες γνωρίζουν σήμερα τεράστια εξέλιξη κι έχουν κυριαρχήσει στη ζωή μας.

|Ο σκοπός της εκτύπωσης κάποιου εντύπου είναι να ενημερώσει και να ικανοποιήσει το κοινωνικό σύνολο, που δέχεται καθημερινώς καταιγισμό ερεθισμάτων.

|Ακόμα, μπορεί, πέρα από το περιεχόμενο του, να ερεθίσει εκατομμύρια μάτια να  δεχτούν σωστά ποιότητα και μορφές γραφής,  ευγένεια χρωμάτων και σχημάτων, καθώς και συνθέσεις.

|Μια τέτοια όμως υψηλή και πολύτιμη λειτουργία των Γραφικών Τεχνών χρειάζεται στελέχη αφιερωμένα στην άσκησή τους, ειδικευμένα και εκπαιδευμένα κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζουν την εκτύπωση σωστών εντύπων.

|Σκοπός μας είναι, να σας δώσουμε μια συνοπτική άποψη της έννοιας των γραφικών τεχνών. Aν την χρησιμοποιήσουμε σωστά θα γίνει ο καλύτερος επιχειρηματικός σύμμαχός μας.

2001  Ίδρυση εταιρείας KAPPA PRESS

2006   Εγκατάσταση σε ιδιόκτητο επαγγελματικό χώρο στη Ν. Ιωνία

2008   Ολόγραμμα ασφαλείας

2010   KONICA MINOLTA 6501

2012   KOMORI SPRINT

2015   KOMORI GS

|Έχουμε τη φιλοσοφία ότι μια επιχείρηση για να σταθεί στο χώρο των γραφικών τεχνών θα πρέπει συνέχεια να επενδύει στην τεχνολογία και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για να μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες  μας  γρήγορη εξυπηρέτηση και άριστη ποιότητα σε καλές τιμές.